Економічний розвиток та економічне зростання
Учебные материалы


Економічний розвиток та економічне зростанняКарта сайтаnegevcap.ru

C. Курсорды төменгі абзацтың басына қойып, ТаЬ пернесін.

D. Курсорды жоғарғы абзацтың соңына қойып, ТаЬ пернесіл.

E. Курсорды жоғарғы абзацтың соңына қойып, Іnsегt пернесін.

$$$ 3

Мәліметтерді енгізу үшін жобалау режимінен толтыру режиміне көшу қажет:

A.Правка-Режим таблицы.

B. Вид- Режим таблицы.

C. Файл- Таблица- Режим таблицы.

D. Таблица- Режим таблицы.

E. Сервис- Режим таблицы.

$$$ 4

Delete жөне ВаckSpace (ВS) пернелерінің айырмашылығы:

A.ВS- қалпына келтіру, ал Dе1 - өшіру.

B. ВS - өшіру, ал Del - көшу пернесі.

C.Del -курсордан кейінгі символды өшіру, ал ВS - курсордың алдындағы символды өшіру.

D. Ешқандай айырмашылығы жоқ.

E. ВS - сақтау пернесі, ал Dеl - өшіру.

$$$ 5

MS Word мәтіндік редакторда кестенің ұяшықтарын бөлу үшін:

A.Вставка мәзірінде Объект таңдау.

B. Таблица мәзірінде Разбить ячейки таңдау.

C. Формат мәзірінде Табуляция таңдау.

D. Таблица мәзірінде Объединить ячейки тандау.

E. Формат мәзірінде Поле таңдау.

$$$ 6

Беттің параметрлерін қалай қою керек:

Беттің параметрлерін қалай қою керек:

A.Разметка страницы - Параметры страницы.

B. Вставка - Параметры страницы.

C. Главная -Параметр страницы.

D. Рассылки - Ширина столбца.

E. Сервис-параметр.

$$$ 7

Word-та файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтумен беріледі:

A. *.dос.

B. *.txt.

C. *.wor.

D. *.wrd.

E. *.хls.

$$$ 8

Разметка страницы менюінің негізгі командалары:

A.Буфер обмена, шрифт, абзац, стили.

B. Страницы, таблицы, иллюстрации, текст, колонтитулы.

C. Темы, Параметры страницы, Фон страницы, Абзац, Упорядочить

D. Режимы просмотра документа, масштаб,макросы.

E. Правописание, примечания, изменения.

$$$ 9

MS Word редакторында файлдың атын қалай өзгертуге болады:

A.Файл-Сохранить.

B. Файл -Сохранить как.

C. Файл-Переименовать.

D. «Сохранить» түйме сайман панеліндегі.

E. Shift+F12 комбинациясы.

$$$ 10

MS Word құжатында кестенің бағанын жою үшін не істеу керек:

A.Кестені белгілеп, жанама менюінен Удалить столбцы командасын

B. Кестені белгілеп, ВасkSрасе пернесін басу.

C. Кестені белгілеп, Таb пернесін басу.

D. Кестені белгілеп, Delete пернесін басу.

E. Кестені белгілеп , Еsс пернесін басу.

$$$ 11

MS Word-та Шрифтсұхбаттық терезесінің көмегімен төменде келтірілген өзгертулердің қайсысын орындауға болмайды:

A.Жолдың бірінші әрпін «Буквица» жасау.

B. Әріптер арасында интервал өзгерту.

C. Мәтінді жолмен ауыстырғанда төмен немесе жогары ауыстыру.

D. Әріпті курсивті етіп жасау.

E. Шрифт өлшемін 17 мен жазу.

$$$12

Word-текстік редакторында сақталған файлды ашу командасы қай менюда орналасқан:edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная