Навчальна мета. Знати:межі, поділ та вміст середостіння, топографо-анатомічні спів­відношення
Учебные материалы


Навчальна мета. Знати:межі, поділ та вміст середостіння, топографо-анатомічні спів­відношенняКарта сайта pkeeper8.ru

Вміти:

знайти органи, великі судини та нерви середостіння на муляжі і препараті, виконати пункцію перикардіальної порожнини та ушити рани серця, на таблицях пояснити принципи операцій на серці, великих судинах і стравоході.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вкажіть границі середостіння. Вкажіть межу між переднім і заднім середостінням.

2. Перечисліть послідовно органи, судини і нерви переднього середостіння.

3. Випишіть відділи і пазухи перикарду.

4. Намалюйте схему великого і малого кола кровообігу.

5. Намалюйте схему серця, позначте на ній артерії і вени.

6. Перечисліть показання до пункції перикарду, визначте точку її виконання.

7. Перечисліть послідовно органи, судини і нерви заднього середостіння.

8. Перерахуйте найбільш відомі способи кровного і безкровного хірургічного лікування коронарної недостатності?

Контрольні питання теми.

1. Топографічна анатомія середостіння: границі, поділ на переднє і заднє, клітковина і її сполучення з суміжними клітковинними просторами.

2. Топографо-анатомічні співвідношення органів, судин і нервів переднього середостіння.

3. Топографічна анатомія перикарду. Пункція перикарду: показання, місце і техніка виконання.

4. Топографічна анатомія серця: скелетотопія, синтопія, іннервація і кровопостачання.

5. Топографія органів, судин і нервів заднього середостіння. Хірургічна анатомія стравоходу, доступи до нього.

6. Оперативні доступи до серця, тактика хірурга при його пораненнях.

7. Принципи оперативних втручань при вроджених вадах серця (незрощенні артеріальної протоки, міжшлуночкової або міжпередсердної перетинок, звуженні устя легеневої артерії).

8. Принципи оперативних втручань при набутих вадах серця: мітральна комісуротомія, пластика клапанів.

9. Сучасні способи хірургічного лікування гострої і хронічної коронарної недостатності: коронарне шунтування, ангіодилатація, ангіопластика.

10. Поняття про пересадку серця, штучне серце. Поняття про екстракорпоральний кровообіг, гіпербаричну оксигенацію та гіпотермію.

11. Принципи операцій на стравоході: резекція та пластика стравоходу за Ру-Герценим-Юдіним. Операції при вроджених атрезіях стравоходу та стравохідно – трахеальних норицях.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Всі студенти на таблицях, муляжах і препаратах вивчають співвідношення органів, судин і нервів середостіння, топографію перикарду і серця, виконують пункцію перикарду, а операційна бригада на ізольованому серці ушиває його рану.ІНСТРУКЦІЯ

до виконання практичної роботи.

1. Вивчення топанатомії органів і судинно-нервових елементів середостіння.

Знайдіть границі середостіння і проведіть умовну площину через задню поверхню біфуркації трахеї поділіть його на ділянки. В верхніх відділах переднього середостіння виділіть вилочкову залозу, плечоголовні вени, верхню порожнисту вену, діафрагмальні нерви і судини, що їх супроводжують, лімфатичні вузли, низхідну аорту, дугу аорти з гілками, які відходять від неї, легеневий стовбур, легеневі артерії і вени, трахею, головні бронхи. Нижче знайдіть і поздовжньо розсічіть перикард, огляньте його пазухи. Визначте форму серця, основу, верхівку і три поверхні. Знайдіть передсердя з вушками, шлуночки, борозни та їх вміст. Розглянь­те серце на розрізі. Відпрепаруйте артеріальну зв’язку (облітеровану боталову протоку). Прослідкуйте хід діафрагмального і блукаючого нервів.

Для ознайомлення з органами заднього середостіння, видаліть одну з легень, розсічіть медіастінальну плевру. Знайдіть симпатичний стовбур, непарну і напівнепарну вени, низхідну аорту і реберні артерії, лівий блукаючий нерв, стравохід, правий блукаючий нерв, грудну лімфатичну протоку. Зверніть увагу на розташування лімфатичних вузлів. Розгляньте топографічну анатомію стравоходу – звуження, згини.

2. Виконання пункції перикарда.

Пункція перикарда проведіть в куті між мечоподібним відростком грудини і хрящем VII ребра зліва. Голку введіть перпендикулярно до грудини на глибину 1,5 см, потім поверніть вістрям догори і просуньте вверх майже паралельно до грудини ще на глибину 2-3 см.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная