Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый
Учебные материалы
Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясыйКарта сайта

Загрузка...

36

Юнәлеш килеш

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый;

Иялек килеш кушымчаларының дөрес язылышы,үзенчәлекләре.

1.1237

Төшем килеш

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Образлы, логик фикерли. Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.

Юнәлеш килеш кушымчаларының дөрес язылышы,үзенчәлекләре

2.1238

Чыгыш килеш

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Куелган проблемага җавап эзли, үзе “ачкан” кагыйдәне, төшенчәне, эш алымын мөстәкыйль әйтә.

Төшем килеш кушымчаларының дөрес язылышы,үзенчәлекләре

6.1239

Урын-вакыт килеше

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Эшне планлаштыра;
Күчереп яза
Үзлектән эшли, тикшерә

Чыгыш килеш кушымчаларының дөрес язылышы,үзенчәлекләре

8.1240

Диктант
“Чыршы бизәү

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Төрле алымнар кулланып дөреслекне тикшерә

Урын-вакыт килеш кушымчаларының дөрес язылышы,үзенчәлекләре.

9.1241

Хаталар өстендә эш
“Исемнәрнең килеш белән төрләнеше” темасын кабатлау, Тест

1

Контроль дәрес

Үзлектән эшли, тикшерә

Гигиена таләпләрен үтәп аңлаешлы, пөхтә өйрәнелгән кагыйдәләргә нигезләнгән текстны дөрес яза

13.1242

“Исемнәрнең килеш белән төрләнеше” темасын кабатлау.

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше, үзенчәлекләре.

15.1243

Фигыль

1

Катнаш дәрес

Куелган проблемага җавап эзли, үзе “ачкан” кагыйдәне, төшенчәне, эш алымын мөстәкыйль әйтә.

1.Фигыльнең мәгънәсе, сораулары;
2.Җөмләдән фигыльләрне таба һәм аларга сорау куя белә.

16.1244

Фигыльләрнең барлыкта һәм юклыкта килүе

1

Катнаш дәрес

Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый

Фигыльләрнең барлыкта һәм юклыкта килүен аңлата

20.1245

Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Эшне планлаштыра;
Күчереп яза
Үзлектән эшли, тикшерә

Фигыльләрне зат-сан белән төрләндерә белү.

22.1246

Хикәя фигыль

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Дәреслеккә тянып үзе ясаган ачышка төгәллек кертә, исбатлый.алган белемен күнегүләр үтәгәндә куллана

Хикәя фигыльләргә сораулар куя белү.

23.12^ 3 чирек (30 сәг.)
47

Хикәя фигыльнең заман белән төрләнүе.
Хәзерге заман

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый;
2.Төрле алымнар кулланып дөреслекне тикшерә.

Хәзерге заман хикәя фигыльләрнең кушымчаларын һәм сорауларын белү

10.0148

Хәзерге заман

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Бирелгән темага шәхси карточкалар белән эшли.

Хәзерге заман хикәя фигыльләрнең кушымчаларын һәм сорауларын белү

12.0149

Үткән заман хикәя фигыль

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Үзлектән эшли, тикшерә

Үткән заман хикәя фигыльләрнең кушымчаларын һәм сорауларын белү

13.0150

Үткән заман хикәя фигыльнең төрләре

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Алган белемен күнегүләр үтәгәндә куллана, аңлата

Үткән заман хикәя фигыльләрнең кушымчаларын һәм сорауларын белү

17.0151

Үткән заман хикәя фигыльнең берлектә һәм күплектә төрләнеше

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Үткән заман хикәя фигыльнең берлектә һәм күплектә төрләнешен белә, аңлата

19.0152

Киләчәк заман хикәя фигыльнең беренче төре

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Эшчәнлек өчен эш урынын әзерли.
2. Эшне планлаштыра;
3.Күчереп яза
4.Үзлектән эшли, тикшерә;
5.Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.

Киләчәк заман хикәя фигыль беренче төренең кушымчаларын һәм сорауларын белү

20.0153

Киләчәк заман хикәя фигыль

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

1.Үзлектән эшли, тикшерә.
2.Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.
3.Вакыйгага дөрес бәя бирә.

Киләчәк заман хикәя фигыльләрнең кушымчаларын һәм сорауларын белү

24.0154

Киләчәк заман хикәя фигыльнең икенче төре

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Сүзләрне модельләштерә;
2. Укытучы биргән сорауларга җаваплар эзли;
3.Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый.

Киләчәк заман хикәя фигыль икенче төренең кушымчаларын һәм сорауларын белү

26.0155

Киләчәк заман хикәя фигыльнең икенче төре

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Киләчәк заман хикәя фигыль икенче төренең кушымчаларын һәм сорауларын белү

27.0156

Киләчәк заман хикәя фигыльнең юклык формасы

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Шәхси карточкалар белән эшли;
2.Контроль күчереп яза.

Киләчәк заман хикәя фигыльнең юклык формасының кушымчаларын һәм сорауларын белү

31.0157

Киләчәк заман хикәя фигыльнең юклык формасы

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

Төрле алымнар кулланып дөреслекне тикшерә

Киләчәк заман хикәя фигыльнең юклык формасының кушымчаларын һәм сорауларын белү

2.0258

Изложение
“Төлке”

1

Контроль дәрес

Үзлектән эшли, тикшерә

Бирелгән текстка план төзи һәм аның эчтәлеген язмача күрсәтә.

3.0259

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

Куелган проблемага җавап эзли, үзе “ачкан” кагыйдәне, төшенчәне, эш алымын мөстәкыйль әйтә.

1. Кагыйдәләр кулланып сүзләрне дөрес яза, аңлата;
2.Сүзлекләр белән эшли;
3. Хаталарны таба һәм аларны төзәтә белү.

7.0260

Фигыльнең күп мәънәле булуы
Үткәннәрне кабатлау

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

Дәреслеккә тянып үзе ясаган ачышка төгәллек кертә, исбатлый.алган белемен күнегүләр үтәгәндә куллана.

Күпмәънәле фигыльне таба белә, аңлата.

9.0261

«Фигыль» темасы буенча Тест

1

Катнаш дәрес


Фигыльнең үзенчәлекләре

10.0262

«Фигыль» темасы буенча кабатлау

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

1.Эшчәнлек өчен эш урынын әзерли.
2. Эшне планлаштыра;
3.Күчереп яза
4.Үзлектән эшли, тикшерә;
5.Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.

Фигыльнең үзенчәлекләре

14.0263

Сыйфатның
мәгънәсе

1

Катнаш дәрес

1.Үзлектән эшли, тикшерә.
2.Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.
3.Вакыйгага дөрес бәя бирә.

Җөмләдән сыйфатларны таба һәм аларга сорау куя белү

16.0264

Сыйфатларны төркемләү

1

Катнаш дәрес

1.Сүзләрне модельләштерә;
2. Укытучы биргән сорауларга җаваплар эзли;
3.Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый.

Сыйфатларны төркемнәргә аера

17.0265

«Сыйфат» темасы буенча кабатлау
Сыйфатның сөйләмдәге әһәмияте

1

Информатик мәгълүмәтләр кулланган дәрес

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Җөмләдән сыйфатларны таба һәм аларга сорау куя белү

21.0266

Алмашлык

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Шәхси карточкалар белән эшли;
2.Контроль күчереп яза.

Зат алмашлыкларын белә,дөрес куллана.

24.0267

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше
(Берлектә)

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1..Диалогта катнашып үзенең фикерен исбатлый;
2.Сүзлекләр белән эшли.

Зат алмашлыкларын берлектә килеш белән төрләндерә белү

28.0268

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше
(Күплектә)

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Зат алмашлыкларын күплектә килеш белән төрләндерә белү

1.0369

“Алмашлык” темасы буенча кабатлау. Тест

1

Катнаш дәрес

1. Эшне планлаштыра; 2.Үзлектән эшли, тикшерә.

Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерә белү, куллана белә.

2.0370

Кисәкчәләр

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Күчереп яза;
2.Җөмләне модельләштерә;
3.Вакыйгага дөрес бәя бирә;
4.Үзлектән эшли, тикшерә.

Кисәкчәләрне кушымчалардан аера белү.

6.0371

Кисәкчәләрнең сөйләмдәге роле

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

1.Эшчәнлек өчен эш урынын әзерли.
2. Эшне планлаштыра;
3.Күчереп яза
4.Үзлектән эшли, тикшерә;
5.Төркемнәрдә эшли, аңлата,нәтиҗә ясый.

Кисәкчәләрнең сөйләмдәге ролен аңлата.

9.0372

Диктант
“Шугалакта”

1

Контроль дәрес

.
.Үзлектән эшли, тикшерә

Гигиена таләпләрен үтәп аңлаешлы, пөхтә өйрәнелгән кагыйдәләргә нигезләнгән текстны дөрес яза

13.0373

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне ныгыту дәресе

1.Сүзләрне модельләштерә;
2. Укытучы биргән сорауларга җаваплар эзли;
3.Парларда темага карата күнегүләр эшли, нәтиҗә ясый.

Сыйфатларның, алмашлыкларның үзенчәлекләрен белеп дөрес куллану.

15.0374

Бәйлекләр

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Аңлата,таба,бәяли,чагыштыра,
группалаштыра.

Бәйлекләрнең үзенчәлекләре

16.0375

“Сүз төркемнәре” темасы буенча кабатлау, Тест

1

Катнаш дәрес

1.Шәхси карточкалар белән эшли;
2.Контроль күчереп яза.

Җөмләдә сүз төркемнәрен күрсәтә, аларга сораулар куя белү

20.03
edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная