Підсумковий тест
Учебные материалы


Підсумковий тестКарта сайта pyroprof.ru

Засміченість насіння кукурудзи бур’яном складає0,1%. Потрібно знайти ймовірність того, що серед 100 насінин кукурудзи буде від 10 до 70 насінин бур’яну. Якою формулою слід скористатися?

Виберіть одну відповідь a. Пуасоона

b. Інтегральною Лапласа

c. Локальною Лапласа

d. Бернуллі

e. Ляпунова

Зколоди 36 гральних карт навмання витягли карту. Яка подія з перелічених нижче є найбільш імовірною?

Виберіть одну відповідь a. Витягли карту бубнової масті

b. Витягли карту чорної масті

c. Витягли туза

d. Витягли короля або даму

e. витягли червову даму

Менший круг радіусу 1 см знаходиться всередині більшого круга радіусу 3 см. У більший круг навмання кинули точку. Яка ймовірність того, що ця точка потрапить у менший круг?

Виберіть одну відповідь a. 1/3

b. 1/6

c. 1/9

d. 1/12

e. 1/2

Гральний кубик підкинули 19 разів. Чому дорівнюєдисперсія кількості випадань шістки?

Виберіть одну відповідь a. 19/30

b. 35/36

c. 95/36

d. 19/36

e. 19/6

Чому дорівнює математичне сподівання випадкової величини, розподіл ймовірностей якої заданий таблицею: 0 2

P 0,5 0,5

( відповідь введіть у вигляді числа, наприклад: 2 )

Відповідь: 1

У формулі Бернуллі

позначення означають наступне (оберіть для кожного позначення

правильну відповідність)

{ =m -> кількість незалежних експериментів =n -> кількість успіхів =t -> ймовірність успіху в одному експерименті =r -> ймовірність невдачі в одному експерименті }

Відповідь:

В великий круг навмання кидають точку. Чому дорівнює ймовірність того, що точка потрапить в менший круг, який знаходиться всередині великого, якщо радіуси великого і меншого круга відносяться як 2/1? (Відповідь введіть у вигляді десяткового дробу, наприклад: 0,7)

Відповідь: 0,25

В урні є 7 білих куль і 3 чорних. Навмання без повернення взяли 2 кулі. Яка ймовірність того, що друга куля – біла?

Виберіть одну відповідь a. 0,3

b. 0,21

c. 0,79

d. 0,7

e. 0,4

У формулі класичного означення ймовірності

чисельник m означає...

Виберіть одну відповідь

a. кількість сприятливих для події A елементарних подій

b. кількість всіх елементарних подій

c. кількість незалежних випробувань

d. кількість появ події A в n випробуваннях

Які з тверджень є властивостями щільності стандартного нормального розподілу?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. Вона парна

b. Вона неспадна

c. ЇЇ графік проходить через початок координат

d. Вона має максимум в точці х = 0

Зколоди 36 гральних карт навмання витягли карту. Яка подія з перелічених нижче є найменш імовірною?

Виберіть одну відповідь a. Витягли туза

b. Витягли короля або даму

c. Витягли червову даму

d. Витягли карту чорної масті

e. Витягли карту бубнової мастіЯке з тверджень НЕ є властивістю дисперсії випадкової велчини?

Виберіть одну відповідь

a.

b.

c.

d. , якщо i незалежні

На картках написані букви О, Г, Л. Картки навмання розклали в ряд. Яка ймовірність того, що вийшло слово ГОЛ?

Виберіть одну відповідь a. 1/9

b. 3/5

c. 1/12

d. 1/3

e. 1/6

Кидають гральний кубик. Чому дорівнює ймовірність випадання чотирьох очок, якщо відомо, що випало більше двох очок?

(відповідь введіть у формі числа, наприклад: 0,02)

Відповідь: 0,25

В урні 6 білих куль і 4 чорних. Навмання з поверненням взяли 2 кулі. Яка ймовірність того, що вони обидві білі?

Виберіть одну відповідь a. 0,28

b. 0,36

c. 0,54

d. 0,64

e. 0,32

Які властивості має функція Лапласа?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. Вона непарна

b. ЇЇ графік проходить через початок координат

c. Вона має асимптоту, рівняння якої: у = 1

d. При зростанні х до безмежності вона прямує до 0

Підкинули гральний кубик і монету. Яка ймовірність того, що на кубику випала шістка, або на монеті – герб, або випала і шістка, і герб?

Виберіть одну відповідь a. 5/8

b. 1/8

c. 1/12

d. 2/3

e. 7/12

Підкинули гральний кубик і монету. Яка ймовірність того, що на кубику випала шістка, а на монеті – герб?

Виберіть одну відповідь

a. 1/12

b. 1/6

c. 2/3

d. 2/4

e. 1/3

Гральний кубик підкинули 19 разів. Чому дорівнює математичне очікування кількості випадань шістки?

Виберіть одну відповідь

a. 15/6

b. 3

c. 1/19

d. 19/6

e. 6/19

Нехай події А і В несумісні, їх ймовірності дорівнюють 0,3 і 0,2 відповідно. Чомудорівнює ймовірність їх суми?

Виберіть одну відповідь

a. 0,5

b. 0,56

c. 0,1

d. 0,4

e. 0,6

Який розподіл має кількість «успіхів» у п незалежних випробуваннях за схемою Бернуллі?

Виберіть одну відповідь a. Гіпергеометричний

b. Геометричний

c. Пуассона

d. Від'ємний біноміальний

e. Біноміальний

Одночасно кидають монету і кубик. Яка ймовірність того, що випадуть герб і шістка?

( відповідь введіть у формі дробу, наприклад: 1/15 )

Відповідь: 1/12

Який розподіл має кількість «невдач», які передують r -му «успіху» у незалежних випробуваннях за схемою Бернуллі?

Виберіть одну відповідь a. Геометричний

b. Гіпергеометричний

c. Пуассона

d. Від'ємний біноміальний

e. Біноміальний

В одній урні 5 білих куль і 5 чорних, у другій – 7 білих і 3 чорних. Навмання вибрали урну, а з неї – кулю. Яка ймовірність того, що ця куля біла?

Виберіть одну відповідь a. 0,7

b. 0,5

c. 0,6

d. 0,4

e. 0,3

В урні 18 куль, з яких 8 – білі, всі інші – чорні.Навмання взяли 5 куль. Який розподіл має кількість білих куль серед узятих?

Виберіть одну відповідь a. Геометричний

b. Від'ємний біноміальний

c. Біноміальний

d. Гіпергеометричний

e. Пуассона

Чому дорівнює математичне сподівання рівномірно розподіленої на відрізку [0; 2] випадкової величини?

( відповідь введіть у вигляді числа, наприклад: 1,5 )

Відповідь: 1

Яке з наступних тверджень є аксіомою теорії ймовірностей? )

Виберіть одну відповідь a.

b.

c.

d.

Монету підкинули чотири рази. Яка ймовірність того, що хоча б один раз випав герб?

Виберіть одну відповідь

a. 7/8

b. 15/16

c. 3/4

d. 5/6

e. 1/8

Гральний кубик підкинули 19 разів. Скільки разів, найімовірніше, випаде шістка?

Виберіть одну відповідь

a. 5

b. 3

c. 1

d. 2

e. 4

Підкинули гральний кубик. Нехай подія А означає, що випала парна кількість очок, подія В – випала одиниця. Яка з подій складає повну групу подій разом з А і В?

Виберіть одну відповідь a. Випала непарна кількість очок

b. Випала п’ятірка

c. Випало більше ніж одиниця

d. Випала трійка

e. Випала трійка або п’ятіркаedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная