Порядок проведення засідань виконкому.
Учебные материалы


Порядок проведення засідань виконкому.Карта сайтаvz-ural.ru

Засідання виконкому відкриває та веде міський голова або особа, яка виконує його обов'язки.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення засідання виконкому організовує керуючий справами виконкому.

Засідання виконкому, як правило, є відкритими. У разі необхідності виконком приймає рішення про проведення закритого засідання.

До участі в засіданні виконкому можуть запрошуватися керівники виконавчих органів міськради, структурних підрозділів виконкому, представники зацікавлених підприємств, установ і організацій міста, засобів масової інформації. Голови постійних комісій міськради обов'язково запрошуються на засідання виконкому.

Перелік запрошених готується протокольною частиною відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому і затверджується керуючим справами виконкому.

Порядок розміщення присутніх на засіданні визначається головуючим на засіданні виконкому.

У разі порушення порядку запрошеними особами, присутніми на засіданні виконкому, за розпорядженням головуючого на засіданні їх може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання виконкому, якщо інше не передбачено Регламентом ради.

Головуючий на засіданні:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення питання з порядку денного засідання;

3) організовує розгляд питань;

4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

5) забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

6) ставить у разі необхідності запитання доповідачам, співдоповідачам.

7) головуючий на засіданні виконкому встановлює тривалість виступів, якщо інше не передбачене Регламентом ради.

8) тривалість доповідей, співдоповідей зазначається в порядку денному засідання.

Обговорення питання на засіданні виконкому включає:

1) доповідь, запитання доповідачеві і відповіді на них;

2) співдоповіді (уразі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) планові виступи;

4) виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.
Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

Головуючий на засіданні виносить на голосування проект рішення виконкому. Участь у голосуванні беруть тільки члени виконкому.

Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому.

Голосування може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю голосів.

Члени виконкому, голови постійних комісій міськради, депутати міськради, запрошені на засідання виконкому особи мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції щодо змін і доповнень до проекту рішення виконкому, а також пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання виконкому.Головуючий на засіданні підбиває підсумки обговорення проекту рішення виконкому, визначає, які зауваження та пропозиції беруться до уваги, ставить на голосування прийняття проекту рішення виконкому за основу, за умови доопрацювання рішення виконкому його виконавцем протягом трьох днів після проведення засідання.

Хід засідання виконкому стенографується. Запис стенограми засідання здійснюється відділом з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому на паперових і магнітних носіях. Стенограма має повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні. Контроль за правильністю тексту стенограми покладається на керівника відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому.

На основі стенограми у протокольній частині відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому виготовляють протокол засідання виконкому, який підписує головуючий на засіданні. Протоколи засідань виконкому зберігаються у протокольній частині відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому.

Стенограма і протокол засідання виконкому є офіційними документами, які підтверджують процес обговорення та прийняття рішень виконкомом.

На підставі стенограми і протоколу засідання виконкому відділ з питань діловодства та господарського забезпечення організовує доопрацювання проектів рішень виконкому з урахуванням зауважень і пропозицій, які було внесено на засіданні та прийнято до уваги.

Введення в дію, призупинення дії рішення виконкому, його скасування.

Після підписання міським головою або особою, яка виконує його обов'язки, та керуючим справами виконкому рішення реєструється у протокольній частині відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому.

Рішення виконкому набирає чинності з моменту прийняття його виконкомом, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в рішенні виконкому, якщо його немає – постійно.

Рішення виконкому не пізніше 10 днів після його прийняття розсилається адресатам протокольною частиною відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому відповідно до розрахунку розсилки, погодженого керуючим справами виконкому.

Організація виконання рішень виконкому забезпечується органами та особами, зазначеними в рішеннях виконкому.

Рішення виконкому є чинним правовим актом до призупинення чи скасування.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная