Приклад
Учебные материалы


ПрикладКарта сайта

Загрузка...

[am21@localhost am21] $ more +/maxfilesize php.ini

Команда

find

Призначення Дає змогу виконувати пошук файлів із заданими ознаками в будь-якому каталозі, а також в усіх його підкаталогах. Проглядає задані каталоги, створюючи список файлів, які відповідають вказаному критерію. Файли можуть порівнюватись за іменем, розміром, часом створення, часом модифікації тощо. Можна також виконати деяку команду із зіставленим файлом кожного разу, коли файл знайдено.

Синтаксис find список_каталогів зіставлення

Опції та змінні список_каталогів :список каталогів, розділених пропус­ками, в яких потрібно шукати файли;

зіставлення : визначає умову відповідності для шуканих файлів. Може приймати такі значення:

-name файл : змушує команду find шукати вказаний файл. Якщо ім’я файла взяте у подвійні лапки, то воно може містити шаблони.

-type x : зіставляє всі файли типу х, де х:

с Байт-орієнтований пристрій

b Блок-орієнтований пристрій

d Каталог

f Звичайний файл

-print : виводить імена знайдених файлів

-atime дні : зіставляє всі файли, останній доступ до яких здійснювався задану у змінній дні кількість днів тому.

-newer файл : зіставляє всі файли, які модифікувалися пізніше від заданого файла.

Зауваження Вирази зіставлення можна групувати і комбіну­вати згідно із встановленим критерієм. Аргумент дні може бути зі знаками плюс або мінус, що означають “більше ніж” або “менше ніж”, відповідно.

Повідомлення

find: bad option -badoption

: користувач неправильно задав умову зіставлення.

find: incomplete statement

: це повідомлення означає, що задано недостатня кількість параметрів.

Приклад

Знайти файл F1 у поточному каталозі і його підкаталогах та вивести його ім’я.

[am21@localhost am21] $ find –name F1 –print

Команда

rm

Призначення Видаляє файли, каталоги і дерева каталогів.

Синтаксис rm [-rif] список_файлів

Опції та змінні -r : рекурсивно знищує каталоги (до 17 рівнів).

-і : задає інтерактивний режим.

-f : задає форсований режим.

-- : задає кінець всіх опцій.

список_файлів : список імен файлів та каталогів, які розділені пропусками.

Приклад

Видалити каталог badfolder і всі його підкаталоги.

[am21@localhost am21] $ rm –r badfolder

Команда

mkdir

Призначення Створює нові каталоги у файловій системі.

Синтаксис mkdir [-mp] ім’я_каталогу

Опції та змінні -m доступ : задає права доступу.

-p : автоматично створює дочірні каталоги, якщо вони не існують.

ім’я_каталогу : ім’я нового каталогу.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная