Учебные материалы


Теплові машини. Цикл Карно.Карта сайта salesbeat.ru

1.64. Температура нагрівача ідеальної теплової машини 117 оС, а холодильника 27 оС. Кількість тепла, що нагрівач передає робочому тілу за 1 с становить 60 кДж. Визначити ККД машини, кількість тепла, що передано холодильнику за 1 с, потужність теплової машини

1.65. В ідеальній тепловій машині, що працює за циклом Карно за рахунок кожного кілоджоуля тепла, отриманого від нагрівача, виконується робота 300 Дж. Визначити ККД машини та температуру нагрівача, якщо температура холодильника 280 К.

1.66. Теплова машина працює за циклом Карно. Як зміниться ККД машини, якщо для однієї і тієї самої кількості теплоти, що отримана за цикл, робота зменшиться удвічі?

1.67. Теплова машина працює за циклом Карно. Як зміниться ККД циклу, якщо збільшити удвічі температуру нагрівача і зменшити удвічі температуру холодильника?

1.68. Як зміниться ККД циклу ідеальної теплової машини, якщо в чотири рази зменшити кількість тепла, що віддається холодильнику.

1.69. У скільки разів температура холодильника машини Карно має бути меншою від температури нагрівача, щоб ККД дорівнював 50 %?

1.70. Газ виконує цикл Карно. Робота ізотермічного розширення газу 5 Дж. Визначити роботу ізотермічного стиснення, якщо ККД циклу дорівнює 20 %.

1.71. Теплова машина працює за циклом Карно. Температура нагрівача 400 К, температура холодильника 300 К. Визначити корисну роботу за один цикл та кількість теплоти, що одержана машиною від холодильнику.

1.72. Визначити, на скільки відсотків зміниться ККД прямого циклу Карно, якщо температура нагрівача 800 К, а температура холодильника зменшилася від 400 до 300 К.

1.73. За рахунок 2 кДж теплоти, яку одержує від нагрівача машина, яка працює за циклом Карно, виконує роботу 1 кДж. Температура нагрівача 600 К. Визначити температуру холодильника.

1.74. ККД теплової машини дорівнює 20 %. Яким стане ККД, якщо кількість теплоти, що використовується за цикл, збільшиться на 40 %, а кількість теплоти, що віддається холодильнику, зменшиться на 20 %?

1.75. Яка може бути максимальна потужність ідеального двигуна, якщо в кожному циклі він одержує кількість теплоти 1000 Дж від нагрівача з температурою 1000 К? Температура холодильника 27 0С. Тривалість циклу 0.1 с.

1.76. Теплова машина працює за циклом Карно, а її ККД дорівнює 60 %. У скільки разів кількість теплоти, що одержана при ізотермічному розширенні робочого тіла, більша за кількість теплоти, яку робоче тіло віддало при ізотермічному стисканні?

1.77. Ідеальна холодильна машина, яка працює за зворотним циклом Карно, створює за один цикл роботу 40 кДж. При цьому вона бере тепло від тіла з температурою –10 0С та передає тепло тілу з температурою +170С. Визначити: 1) ККД циклу; 2) кількість теплоти, що одержана від холодного тіла; 3) кількість теплоти, яка віддана гарячому тілу.

1.78. Ідеальна холодильна машина працює за зворотним циклом Карно. Тепло передається від резервуара з водою при температурі 0оС кип’ятильнику, з водою при температурі 100оС. Яку кількість води необхідно заморозити, щоб випарити кип’ятильником 1 кг води?

1.79. Проводиться цикл над одним молем повітря. В точці 1 газ знаходиться при нормальних умовах. V2 = 3V1, Р2 = 3Р3. Ділянки циклу 1-2 та 3-4 є адіабатичними процесами. Знайти зміну внутрішньої енергії на окремих ділянках циклу, кількість теплоти, яку одержує робоче тіло від нагрівача, корисну роботу в циклі, ККД циклу.

1.80. Проводиться цикл над одним молем повітря. В точці 1 газ знаходиться при нормальних умовах. V2 = 4V1. Процес 3-1 адіабатичний. Знайти зміну внутрішньої енергії на окремих ділянках циклу, кількість теплоти, що отримує робоче тіло від нагрівача, корисну роботу в циклі, ККД циклу.

1.81. Проведено цикл над одним молем повітря. У точці 1 газ знаходиться при нормальних умовах. V2 = 2V1. Ділянка 1-2 є ізотермою. Знайти зміну внутрішньої енергії на окремих ділянках в циклі, кількість тепла, що робоче тіло одержує в циклі, корисну роботу в циклі, ККД циклу.

1.82. Ідеальний газ, що містить двохатомні молекули, виконує цикл, що складається з двох ізотерм і двох ізобар. Ізотерми відповідають температурам Т1 і Т2, ізобари відповідають тискам Р1 і Р2 (Р2 = Р1•е). Знайти ККД цикла при значеннях температур: Т1 = 40 0С, Т2 = 150 0С.

Загрузка...

1.83. Ідеальний газ, що містить трьохатомні молекули, виконує цикл, що складається з двох ізотерм і двох ізохор. Ізотерми відповідають температурам Т1 і Т2, ізохори відповідають об’ємам V1 і V2 (V2 = V1*е). Знайти ККД цикла при значеннях температур: Т1 = 35 0С, Т2 = -20 0С.

1.84. Знайти ККД циклу, який складається з двох ізобар і двох адіабат, якщо температури характерних точок дорівнюють Т1 = 370 К, Т2 = 600 К, Т3 = 500 К, Т4 = 350 К. Розв’язання пояснити діаграмою p - V.

1.85. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно нагрітим повітрям. Початковий тиск, об’єм та температура відповідно дорівнюють 7 атм, 2 л, 127 0С. Після ізотермічного розширення об’єм дорівнює 5 л, після адіабатичного розширення 8 л. Знайти: 1) координати перетину ізотерм та адіабат; 2) роботу на кожній ділянці циклу; 3) загальну роботу в циклі; 4) ККД циклу; 5) кількість теплоти, що одержує робоче тіло від нагрівача; 6) кількість теплоти, що робоче тіло віддає холодильнику.

1.86. Під час виконання циклу Карно робоче тіло одержує від нагрівача 300 кДж теплоти. Температура нагрівача 180 0С, холодильника 10 0С. Знайти корисну роботу в циклі, коефіцієнт корисної дії (ККД) циклу.

1.87. Енергоблок, що складається з генератора потужністю 200 Мвт, споживає за 1 годину 75 т вугілля. Температура перегрітої пари, яка потрапляє до турбіни, дорівнює 550 0С, температура пари в конденсаторі 30 0С. Знайти ККД енергоблоку та порівняти з ККД циклу Карно, що працює при таких самих температурах. Питома теплота згоряння вугілля 29 МДж/кг.

1.88. Ідеальна холодильна машина, що працює за зворотним циклом Карно, споживає потужність 636.8 кВт. Температура в холодильній камері дорівнює –10 0С, температура навколишнього середовища 17 0С. Знайти ККД циклу, кількість теплоти, що віднімається від холодильної камери за 1 с, кількість теплоти, що передається навколишньому середовищу за 1 с.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная