Визначте особливості структури преподавательічної діяльності преподавателя
Учебные материалы


Визначте особливості структури педагогічної діяльності педагогаКарта сайта centretown.ca

Діагностична діяльністьспрямована на вивчення здібностей, виявлення рівнів моральної, розумової, фізичної, естетичної вихованості, умов сімейного життя тощо.

Орієнтаційно - прогностична діяльністьспрямована на забезпечення вихованців знаннями, розвиток їхніх здібностей, можливостей, на рівень засвоєння навчального матеріалу та ін. Цей вид діяльності дає педагогові можливість прогнозувати, які якості можна сформувати у вихованців, які форми, методи, засоби виховання й навчання будуть найефективнішими під час проведення цієї роботи.

Конструктивно-проектувальна діяльність проводиться з огляду на наявні умови навчання і виховання вихованців, їхні інтереси й потреби; власний досвід і майстерність. Педагог підбирає конкретні педагогічні завдання, планує індивідуальну роботу з вихованцями.

Організаторська діяльністьпов'язана із залученням вихованців до наміченої роботи. Для цього педагог повинен уміти визначати конкретні завдання, зацікавити вихованців запланованою роботою, розподіляти завдання й доручення, керувати ходом роботи й здійснювати контроль за її виконанням.

В інформаційно - пояснювальній діяльностіпедагог виступає головним джерелом наукової, світоглядної й морально-естетичної інформації.

Комунікативно-стимулююча діяльність по в'язана з тим впливом, який педагог чинить на вихованців як професіонал і як особистість.

Аналітико-оцінна діяльність безпосереднє пов'язана з аналізом завершеного навчально-виховного процесу: виявляються його позитивні ї негативні сторони та ефективність, порівнюють ся намічені й отримані результати, дається її оцінка, вносяться необхідні корективи, ведуть ся пошуки шляхів подальшого удосконалювання процесів навчання й виховання.

Творчо-дослідницька діяльність може відбуватися на двох рівнях. Перший: педагог творче використовує загальновідомі педагогічні й методичні ідеї в конкретних умовах навчання й ви ховання. Другий: педагог творчо використовує маловідомі технології та методики навчання і виховання, описані в науковій літературі.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная